Luzhniki

Location: Moscow
Capacity: 81000
Field size: 105 x 68 м
Opened: 1956
Renovated: 1996-1997 (self-supported cover), 2001-2004, 2013-2017
Adress: Moscow, Luzhnetskaya naberezhnaya, 24
Tel/fax: +7 (495) 780-08-08
Www: http://eng.luzhniki.ru/